brenverdi

Brennverdi ved

14/10/2010 // 2 Comments

Bjørkeved Brennverdien er et viktig moment ved valg av/kjøp av ved. Forskjellen er stor mellom de forkjellige treslagene. Brennverdien (energimengden) i ved tørket i [...]