field-goal

Får Håvard Kickalicious Rugland kontrakt?

31/07/2013 // 0 Comments

Super Bowl XLVII NFL er ingen stor sport i Norge, til det er det litt for få som driver med-og kampene i USA går på litt ugunstige tider på døgnet for de fleste av [...]