øl

Jeg har alle sportskanalene

20/09/2011 // 0 Comments

Bud er gode på øl-og reklame…. Tidligere måtte jeg sjekke hvilken kanal en fotballkamp gikk på for å vite om jeg fikk se den eller ikke. Slik er det ikke lenger. [...]